ANBI

Rechtsvorm en ANBI status

Zeeuws Reformatorisch Orkest Convocare heeft de rechtsvorm van een stichting. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Middelburg, KvK  22045925. Zeeuws Reformatorisch Orkest Convocare is momenteel nog niet in het bezit van de ANBI status. De procedure voor de ANBI-aanvraag loopt nog. Nel Bijnagte is de voorzitter van het orkestbestuur.

 

RSIN (fiscaal nummer)

808830922 - Beoefening van podiumkunst

 

Doel

Doelstelling

  • Het gezamenlijk musiceren van religieuze en klassieke muziek, die in overeenstemming zijn met de grondslag van de vereniging; 
  • Het verlenen van instrumentale medewerking aan uitvoeringen en gemeenteavonden, die in overeenstemming zijn met de grondslag van de vereniging;
  • Het zelf verzorgen van concerten.

 

Missie

De vereniging stelt zich ten doel instrumentale muziek te beoefenen en mee te werken aan de algemeen cultureel muzikale vorming van haar leden. Hiermee een bijdrage leverend aan het culturele en maatschappelijke leven binnen de gemeenschap, alsmede het verrichten van al hetgeen dat met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

Om dit te realiseren moet men denken aan:   

  • Het geven van concerten;
  • Het meewerken aan uitvoeringen met een cultureel, godsdienstig of sociaal doel; 
  • Alle andere activiteiten die voor het doel van de vereniging of samenleving bevorderlijk kunnen zijn; 
  • Het samenwerken met andere verenigingen in de gemeenschap en elkaar, daar waar nodig, de helpende hand toesteken.

 

Bestuur

Nel Bijnagte - Voorzitter

Esther Kleinjan - Secretaresse

Debora de Pater - Penningmeester

Bastiaan van Eck - PR

 

Lydia de Korne - 1e concertmeester

Gerdien van Koeveringe - 2e concertmeester

 

Muziekcommissie

Nel Bijnagte - Voorzitter

Mark Christiaanse - Dirigent

Lydia de Korne - 1e concertmeester

Martin van Moort - Lid orkest

 

Auditiecommissie

Deze commissie bestaat uit vijf leden van het orkest. De dirigent, voorzitter, concertmeester en twee leden van de vereniging. Bij elke auditie zal minimaal één van de de eerste drie genoemden aanwezig zijn tijdens de auditie.

Voor de auditant is het aan te bevelen niet meer dan drie personen aanwezig te laten zijn. 

Het doel van de auditie is om het niveau van het aspirant lid te kunnen beoordelen, en hierdoor de juiste partij binnen het orkest aan te kunnen reiken. 

 

Muziekcommissie

Elk muziekstuk dat op de lessenaar komt zal goedgekeurd moeten worden door de muziekcommissie. Deze bestaat uit de dirigent, concertmeester, muziekbeheerder en een lid van het orkest. Leden kunnen bij de muziekcommissie voorkeuren neer leggen en nieuwe stukken aandragen. Het doel van de muziekcommissie is dat elk lid uitgedaagd blijft in de muziek op zijn eigen niveau.

 

Beloningssysteem

Het orkest bestaat uit amateurs die per kwartaal contributie betalen voor hun deelname aan het orkest. De dirigent is de enige persoon die salaris ontvangt volgens facturatie.

Het bestuur van het orkest bestaat uit orkestleden die op vrijwillige basis deelnemen aan het bestuur. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Vrijwilligers ontvangen vergoedingen volgens het declareren van de facturen en jaarlijks een bedrag van 25 euro.

 

Activiteiten

in 2020 heeft het orkest weinig activiteiten uit kunnen voeren in verband met Covid-19. In het begin van het jaar is er medewerking verleend aan concerten en het maken van onze eigen Jubileum-CD. 

In 2021 hopen wij aandacht te geven aan het jubileum van onze dirigent, die tien jaar in dienst is van het orkest. 

 

De doelstelling wordt elk jaar behaald, door creatief om te gaan met verschillende activiteiten. 

 

Financieel

Financieel is het lastig om het orkest gezond te houden door de hoge kosten rondom de CD-opname. Door Covid-19 was het niet mogelijk om onze jubileumconcerten vorm te geven. Naar verwachting zal het orkest financieel gezond blijven door het hoge aantal sponsors dat het orkest gevonden heeft.