Afgelopen maanden hebben wij, als orkest, in samenwerking met een koor gewerkt aan een CD opname. Verdere informatie hierover volgt.